Kinesiske Tegn – Definitiv Guide til det Kinesiske Alfabetet

Den ultimate guiden til «det kinesiske alfabetet»

Kapittel 1 – Historien bak de kinesiske tegn/alfabetet

Kapittel 2 – Hvordan lærer man det kinesiske alfabetet?

Kapittel 3 – Hvor logisk er kinesisk?

Kapittel 4 – Hvor mange bokstaver er det i det kinesiske alfabetet?

Kapittel 5 – Kinesiske radikaler

Kapittel 6 – Det nærmeste vi kommer et kinesisk alfabet – Pinyin

Kapittel 7 – Flere eksempler på det kinesiske alfabetet

Kapittel 8 – De 10 vanligste kinesiske tegn

Kapittel 9 – Hva sier ekspertene?

Kapittel 10 – Videre lesing

Først og fremst, la oss oppklare noe.

我 - står for jeg, meg eller min på kinesisk

Det engelske alfabetet har 26 bokstaver, russerne bruker 33 bokstaver fra det kyrilliske alfabetet, men …

Det finnes ikke noe, som heter det kinesiske alfabetet.

Kinesisk handler utelukkende om tegn og vi setter dem ikke sammen for å danne ord sånn som vi gjør med bokstaver i vårt eget alfabet, fordi disse tegn er faktisk ord i seg selv.

Hvert tegn er en stavelse. Et tegn kan være et ord i seg selv, men det finnes mange sammensatte ord som er dannet av to, tre eller flere tegn.

Det finnes ingen kinesisk alfabet, bare tusenvis av tegn. Noen av disse ser bemerkelsesverdig like ut også! Se nedenfor:

Før vi kommer i gang med de vanskelige greiene, er det verdt å ta en skritt tilbake og se på historien bak kinesisk. Tross alt oser landet av historie og kultur, og de kinesiske tegn og språket spiller en stor rolle her.

Kapittel 1 – Historien bak de kinesiske tegn/alfabetet

Det kinesiske språket er blant de eldste i verden.

Kinesiske tegn – Det finnes ikke et kinesisk alfabet, men se hvordan karakterene har utviklet seg over tid

I motsetning til mange andre språk har kinesisk ikke et alfabet, og det skrives ikke som en rekke bokstaver, men heller som en rekke bilder som har betydning og lyder. 

VISSTE DU AT – Historikere har funnet eldgamle kinesiske alfabetiske skrifter, som kan dateres mer enn 3000 år tilbake, men det moderne skriftsystemet, som vi kjenner i dag, er rundt 2000 år gammelt og ble utviklet under Han-dynastiet.

Det «kinesiske alfabetet» har, som alle andre språk, selvfølgelig utviklet seg i løpet av de 2000 år siden det klerkeskriftet først ble skapt.

De skrevne tegnene har utviklet seg til skriftspråket av mange forskjellige moderne språk som kantonesisk (morsmål i Hong Kong og Guangdong, Kina) og Kanji (japanske tegn).

På fastlandet Kina fortsatte disse karakterene med å utvikle seg fram til 1950, da forenklede mandarinkinesiske tegn ble innført for å redusere Kinas analfabetismerate.

Disse forenklede tegn er mest brukt i Kina i dag, selv om de tradisjonelle tegnene er fremdeles brukt i Taiwan og Hong Kong.

Kapittel 2 – Hvordan lærer man det kinesiske alfabetet?

Godt spørsmål og svaret er ganske enkelt (teoretisk sett i hvert fall) … vi begynner med begynnelsen.

Når du først har lært dine første 10-20 kinesiske tegn, vil du oppdage at disse tegnene opptrer i mange ord, og noen av dem har nøyaktig den samme lyden.

Hvordan kan det være?

La oss forsøke å forklare det uten å gi deg en 头疼 (tóu téng) – det betyr hodepine på kinesisk forresten!

Maggie viser sin Hanzi

La oss se på det vanligste kinesiske tegnet: 一 (Yī – som betyr én)

Fantastisk, vi har lært vårt første kinesisk tegn. Det betyr at hver gang vi ser 一, har vi én av noe foran oss, ikke sant? Nei.

Da det ikke finnes et kinesisk alfabet, kan tegn settes sammen for å danne et nytt ord. Heldigvis er det generelt logikk i det. La oss forklare det:

Her er tegnet som betyr allminnelig eller generell: 共 Gòng

Så vi har allerede lært to kinesiske tegn, men vi skal nå lære vårt tredje ord, og det gjør vi rett og slett ved å sette disse to tegn sammen og lage …

 一共 (Yī Gòng)

Kan noen gjette hva 一共 betyr? Det betyr fullstendig.

Ganske logisk. Dette er tilfellet for stort sett alle dine kinesiskstudier: du setter sammen tegn som du allerede har lært for å danne nye ord.

Vi har så langt lært to tegn men vi kan faktisk totalt sett tre ord.

Når du begynner å bygge kunnskapen din om kinesiske tegn, vil du se tegn komme sammen for å lage nye ord eller fraser, og du vil nå et punkt hvor du kan komme med en kvalifisert gjetning om hva et ord betyr, selv om du ikke vet helt sikkert. 

La oss prøve med et annet eksempel:

Her er to tegn til: 时 (Shí betyr tid) og 区 (Qū betyr sted eller område).

Så vi har to tegn med deres egne individuelle betydning, tid og område.

Men hva skjer når vi setter disse to tegn sammen?

Hva kan 时区 bety?

时区: Shí Qū betyr tidssone.

Tid og område satt sammen betyr tidssone på kinesisk. Så, til tross for at det ikke finnes et fysisk kinesisk alfabet, er det en høy grad av konsistent tenkning når det handler om å lære kinesisk.

Kapittel 3 – Hvor logisk er kinesisk?

Det er lett å stirre på en kinesisk artikkel, avis eller en kort setning og si «nei, det språket er ikke for meg, takk», men hør her.

Selv om det er en overveldende stor mengde tegn, finnes det også mange fantastiske eksempler på hvor smart «det kinesiske alfabetet» kan være …

La oss ta ordet elektrisk – 电 diàn

Og nå la oss ta disse ordene:

 • Syn – 视 shì
 • Hjerne – 脑 nǎo
 • Skygge – 影 yǐng

OK, vi har lært fire nye ord.

Nå skal vi sette tegnet som betyr elektrisk foran hver av disse ordene for å danne et nytt ord. Det er enkelt å gjette hva disse betyr ved å se på de norske ordene.

 • elektrisk + syn = TV 电视 (diànshì)
 • elektrisk + hjerne = PC 电脑 (diànnǎo)
 • elektrisk + skygge = kino 电影(diànyǐng)

Det kan faktisk ikke bli mer logisk enn dette! Så, selv om kinesisk ikke har et alfabet hvor du setter sammen bokstaver for å danne ord, har de i stedet et antall tegn som du kan gjøre det samme med.

Det kinesiske alfabetet
Det kinesiske alfabetet

Noen ord er dannet av bare et tegn, andre er dannet av to eller tre (kan også være fire eller fem i noen tilfeller).

Kapittel 4 – Hvor mange bokstaver er det i det kinesiske alfabetet?

Dette er et spørsmål som mange studenter stiller før de begynner å lære kinesisk. Hvis du har lest hertil, er du klar over at det ikke er mulig å besvare dette på grunn av at det ikke finnes et kinesiske alfabet.

Men dette betyr ikke at vi ikke kan se på noen tall for å kunne forstå bredden og dybden av det kinesiske språket. Ikke la disse tallene skremme deg!

我 - står for jeg, meg eller min på kinesisk

For å kunne snakke dagligdags kinesisk, er det nok for deg å kjenne omtrent 500-700 tegn.
 • 2,000 kinesiske tegn – antall tegn du trenger å vite for å kunne lære en avis
 • 2,633 kinesiske tegn – antall tegn du bør lære for å kunne bestå HSK 6-eksamen
 • 8,000 kinesiske tegn – antall tegn en utdannet kinesisk person kjenner
 • 20,000 kinesiske tegn – antall tegn en moderne kinesisk ordbok inneholder

Men hvor mange kinesiske tegn finnes det til sammen? Tallene ovenfor er store, men de virker ubetydelige når vi viser deg de neste to tallene:

La oss begynne med Den store kompendium over kinesiske tegn, Hànyǔ dà zìdiǎn (汉语大字典) på kinesisk. De anfører at antallet av eksisterende kinesiske tegn er faktisk 54,648.

Vent litt. Det var ikke alt!

Ordboken over kinesiske formvarianter, Zhōnghuá zì hǎi (中华字海) på kinesisk, setter tingene i et helt annet perspektiv. Hvordan? Den inneholder definisjoner av 106,230 tegn!

Så, hvis noen spør deg hvor mange bokstaver det er i det kinesiske alfabetet, kan du ikke bare svare at spørsmålet faktisk er feil, men du kan også forbløffe dem med noen gigantiske tall!

Når det gjelder å lære kinesisk, er tall ikke så skremmende. La meg beskrive dette…

Det finnes 6 forskjellige HSK-eksamener for utlendinger.  HSK 1 er den mest grunnleggende, HSK 6 er den mest utfordrende. Her er de generelle kravene for hver av disse. Du kan lese mer om dem ved å besøke vår dedikert HSK-side.

HSK nivå LTL nivå Tegn/Ord du må lære Språkferdigheter etter å ha bestått nivået …
HSK 1 A1 Tegn – 178 Ord – 150 Kan forstå og bruke vanlige kinesike fraser og ord. Kan introdusere seg selv og andre, og kan stille og besvare enkle spørsmål, som for eksempel hvor hun/han bor, folk hun/han kjenner og ting hun/han har. Kan samhandle på en enkel måte forutsatt at den andre personen snakker sakte og tydelig og er forberedt på å hjelpe.
HSK 2 A2 Tegn – 349 Ord – 300 Kan forstå setninger og uttrykk som brukes ofte på kinesisk (knyttet til grunnleggende emner som personlig informasjon, familie, mat, arbeid og lokal geografi). Kan kommunisere om enkle og rutinmessige ting.
HSK 2-3 B1 Tegn – 485 Ord – 450 Kan forstå og forklare grunnleggende ting om livet, begynner å forstå setningsstruktur, som for eksempel å danne spørsmål, sammenligne ting og beskrive objekter.
HSK 3 B1+ Tegn – 623 Ord – 600 Evnen til å kommunisere i daglig jobb- og skolesammenheng. Kan produsere enkle og sammenhengede tekster om kjente emner som er av personlig interesse. Kan beskrive erfaringer og hendelser, drømmer, håp og ambisjoner.
HSK 4 B2 til B2++ Tegn – 1071  Ord – 1200 Kan forstå hovedidéene i en kompleks kinesisk tekst om både konkrete og abstrakte emner, inkludert tekniske diskusjoner i hans/hennes yrke. Kan snakke flytende om en rekke temaer med personer som har kinesisk som morsmål. Kan produsere tydelige, detaljerte tekster om et bredt spekter av emner og forklare et synspunkt om spesifikke temaer ved å understreke fordelene og ulempene av flere alternativer.
HSK 5 C1 to C1+++ Tegn – 1709  Ord – 2500 Kan forstå et bredt spekter av krevende, lengre tekster, og gjenkjenne implisitt mening. Kan uttrykke seg selv flytende og spontant uten å måtte tenke for mye for å finne de riktige ordene. Kan bruke språket fleksibelt og effektivt til sosiale, akademiske og profesjonelle formål. Kan produsere tydelige, velstrukturerte og detaljerte tekster om komplekse emner.
HSK 6 C2 to C2+++++ Tegn – 2633 Ord – 5000 Kan forstå med letthet alt hun/han hører eller leser. Kan oppsummere informasjon fra forskjellige skriftlige eller muntlige kilder på kinesisk ved å rekonstruere argumenter og redegjørelser i en sammenhengende forestilling. Kan uttrykke seg selv spontant, flytende og presist, og kan differensiere finere nyanser av mening selv i de mest komplekse situasjonene.

Som du kan se ovenfor, når det gjelder å lære kinesisk, så snart du har lært noen hundre tegn, vil du ha et anstendig ordforråd som vil forstette å vokse stadig.

Du vil bli vant til å se hvordan strukturen på tegnene er bygget opp og få ledetråder fra strekene som er inkludert, og som fører oss til vårt neste diskusjonsemne …

Kapittel 5 – Kinesiske radikaler

Radikaler en en fantastisk måte å finne ut av hva et tegn betyr hvis du ikke er kjent med det. Men før vi begynner, la oss gi deg definisjonen av radikaler når du skal studere kinesisk.

Dette er tatt og oversatt fra den engelske Wikipedia-artikkelen om kinesiske radikaler:

Et kinesisk radikal (Chinese: 部首; pinyin: bùshǒu; bokstavelig talt: «avsnittsoverskrift») er en grafisk komponent i et kinesisk tegn under hvilken tegnet tradisjonelt er anført i en kinesisk ordbok. Denne komponenten er ofte en semantisk indikator (altså en indikator av tegnets betydning), men i noen tilfeller har den opprinnelige semantiske forbindelsen blitt uklart, på grunn av at tegnets betydning har endret seg over tid. 
Kinesisk kan virke vanskelig å lære, men det er ikke så ille
Kinesisk kan virke vanskelig å lære, men det er ikke så ille
La oss gi deg noen eksempler: Har kan du se tre streker. Dette er et radikal på kinesisk og henviser til vann.
Det betyr at ethvert tegn som inneholder disse tre strekene på den venstre siden av tegnet har, på en eller annen måte, noe med vann å gjøre.

Det er ganske fantastisk fordi selv om du ikke kan gjenkjenne tegnet, vil du forstå, jo mer du lærer, at fordi radikalet som henviser til vann er inkludert, kan du innsnevre alternativene av hva tegnet kan bety.

Her er noen eksempler på ord somm inneholder radikalet for vann:

 • Væske: 液 – yè
 • Elv: 河 – hé
 • Skum eller boble: 泡 – pào

Du ønsker nå å finne ut hvor mange radikaler det finnes i det kinesiske språket, ikke sant?

Til sammen er det 214 i det tradisjonelle Kangxi 康熙 radikalsystemet.

Noen står på den venstre siden av tegnet, noen ovenpå, nedenunder eller på høyre siden, og noen er mye mer vanlige enn andre.

Noen radikaler er ikke så tydelige eller klare som vann (unnskyld ordspillet), men har en form for underliggende betydning.

Her er flere eksempler på mer tydelige radikaler:

 • Radikalet for person er 亻(rén)
  • Et eksempel på dette radikalet i et tegn er 你 som betyr du (nǐ)
 • Radikalet for is er is 冫(bīng)
  • Et eksempel på dette radikalet i et tegn er 冻 som betyr fryse (dòng)
 • Radikalet for dør er 门 (mén)
  • Et eksempel på dette radikalet i et tegn er 间 som betyr rom (jiān)

SE IGJEN – Legg merke til hvordan det tredje radikalet 门 omringer tegnet for å danne 间 i stedet for å dukke opp på den venstre siden. Radikaler finnes i alle former og størrelser, men de kan ofte gi deg en idé om tegnets betydning ved første øyekast.

Kapittel 6 – Det nærmeste vi kommer et kinesisk alfabet – Pinyin

Selv om det ikke finnes et kinesisk alfabet, er introduksjonen av pinyin som sendt fra himmelen for utlendinger som begynner å lære kinesisk.

Så hva er pinyin egentlig? Vår gamle venn, Wikipedia, kan gi oss en forklaring igjen:

Pinyin (Hanzi: 拼音; pīnyīn) er den offisielle metode i Kina for å transkribere mandarin, og har siden 1950-årene i Folkerepublikken Kina, og siden senest 1980-årene i resten av verden, vært den mest brukte metode for å skrive kinesisk som lydskrift. Systemet ble utviklet av en regjeringsnedsatt komite i 1950-årene, under ledelse av lingvisten Zhou Youguang.

Du har lagt merke til det ovenfor at hver gang vi introduserer et kinesisk tegn, er det et ord ved siden av det som forteller oss hvordan vi uttaler det. Det er faktisk Pinyin.

 •  mén
 • 影 yǐng
 • 视 shì

Tegnet vises til venstre og ved siden av det kan du se Pinyin. Det forteller oss hvordan vi uttaler tegnet, sammen med aksentueringen ovenfor. Kinesiske aksenter er et helt annet emne som vi ikke vil komme inn på her og nå, men du kan ta en titt på denne nyttige infografikken som gir deg en introduksjon til fire kinesiske aksenter.

Kinesiske ord er delt opp i to deler av Pinyin, begynnelser og endelser.

Som navnet antyder, begynnelser er den første delen av ordet og endelser er det som kommer etter. For eksempel:

 • fēn 分 kan deles opp i begynnelsen (f) og endelsen (ēn)
 • shuō 说 kan deles opp i begynnelsen (sh) og endelsen (uō)
 • shàng 上 kan deles opp i begynnelsen (sh) og endelsen (àng) 
Lær kinesisk
Lær kinesisk

Hvert eneste ord på kinesisk består av en begynnelse og en endelse (med aksentueringen vist på endelsen).

Det er til sammen 21 begynnelser og 37 endelser.

Pinyin er en flott måte å gjøre det lettere for en ny kinesisk språkstuderende å lære mandarin. Det første skrittet vil være å lære aksentueringen og lyden til begynnelser og endelser. Om ikke lang tid vil du begynne å matche tegnene med pinyin. Så enkelt er det!

Det er verdt å huske at noen av begynnelsene og endelsene ligner på og høres ut som lyder på norsk, mens noen ikke gjør det. Det tar tid og øvelse å forstå det.

Noen eksempler på dette er:

 • shàng (som i Shanghai) – lyden høres ut som du ville forvente at det gjør på norsk.
 • fēn – akkurat som ovenfor. Lyden er som den ser ut på norsk.
 • C – Det er en man må passe på. C-en her er egentlig en ts-lyd, sånn som i siste delen av ordet innsats.
 • Q – En til man må passe på. Q uttales med en «chee»-aktig lyd.
 • Zh – En lyd som ligner mest på den norske sj-lyden i ord som sjakk og sjanse, for eksempel det kinesiske ordet Zhang høres ut som «Sjang».

Som du kan se, følger noen av begynnelsene og endelsene mønstret på norsk, mens noen gjør det slett ikke. 

Det beste rådet vi kan gi deg er å glemme de norske lydene helt når du skal lære kinesisk. Det er helt sikkert lettere sagt en gjort, men prøv ikke å få lydene til å høres ut som norsk, for i mange tilfeller vil det ikke gi noen mening til en innfødt kineser!

Kapittel 7 – Flere eksempler på det kinesiske alfabetet

Wade-Giles

Wade-Giles-systemet – Kinesisk alfabet

Før pinyin-systemet generelt ble tatt i bruk på fastlandet Kina, var det flere forskjellige systemer som ble brukt til å skrive mandarinkinesisk fonetisk. Et av de hyppigst brukte romaniseringssystemene var Wade-Giles-systemet.

Opprinnelig ble det utviklet av den britiske ambassadøren i Kina, Thomas Francis Wade. Han ble den første professoren i kinesisk ved University of Cambridge og utgav sin første skolebok om mandarin i 1867.

Han lagde et eget fonetisk system til å uttale kinesiske tegn. Systemet ble senere forfinet av Herbert Allen Giles og hans sønn Lion Giles, henholdsvis en britisk diplomat og en kurator ved det British Museum.

Det ble selvfølgelig kjent som Wade-Giles-systemet.

Det er noen likhetstrekk mellom dette systemet og pinyin, men det er noen viktige forskjeller når det gjelder uttalen av vokaler og konsonanter.

I dag er det fullstendig erstattet av pinyin på det kinesiske fastlandet.

I Taiwan brukes Wade-Giles fremdeles til ting som geografiske navn. For eksempel er Taipei skrevet som Táiběi (台北) og Kaohsuiung som Gāoxióng (高雄) på pinyin.

Zhuyin Fuhao/Bopofomo

Zhuyin fuhao (注音符號), også kjent som Bopofomo, er et annet system, som primært sett brukes til å skrive taiwansk mandarin fonetisk. Det bruker 37 symboler og 4 aksentueringstegn til å transkribere lydene på kinesisk.

De første fire symbolene er «bo», «po», «fo» og  «mo»  (ㄅㄆㄇㄈ), og det er her det alternative navnet kommer fra.

I motsetning til pinyin og Wade-Giles, er Zhuyin Fuhao et selvstendig fonetisk system, ettersom det ikke bruker bokstaver fra det latinske alfabet.

I noen tilfeller kan dette være en fordel, da det ikke er så lett å forveksle symbolene med andre uttaler.

Systemet ble utviklet i begynnelsen av 1900-tallet under Republikken Kina. En kommisjon ble ledet av en mann som hette Wu Zhihui for å forene kinesisk uttale.

Symbolene er basert på de stenografiske tegnene til den kinesiske filosofen og forfatteren, Zhang Binglin.

Zhuyin Fuhao er fremdeles meget utbredt i Taiwan, spesielt i barneskoler og ungdomsskoler for å lære barna fonetiske lyder. Det er vanlig å se det i skolebøker ved siden av kinesiske tegn, så vel som i ordbøker.

OK, så nå at vi vet alt om kinesiske tegn, deres historie og varianter av det kinesiske alfabetet, la oss lære mer om de vanligste kinesiske tegn …

Kapittel 8 – De 10 vanligste kinesiske tegn

Ja, det å lære skriftlig kinesisk handler i høy grad om din evne å beholde karakterkunnskap, men det er overraskende hvor ofte de mest brukte kinesiske tegn forekommer i hverdagen.

La oss gå gjennom listen over de mest populære kinesiske tegn en etter en og gi noen eksempler på hvordan man bruker dem. Disse forekommer i dagligdags kinesisk overalt.

1. de (en grammatisk partikkel) – Bruk = 95.6
2. én/ett eller lite/litt – Bruk = 94.3
3. shì å være – Bruk = 93.0
4. ikke – Bruk = 91.8
5. le (en verbpartikkel som brukes særlig til å uttrykke en forandring eller en fullført handling) – Bruk = 90.7
6. rén person – Bruk = 89.7
7. jeg, meg eller min – Bruk = 88.7
8. zài ligger ved, ved – Bruk = 87.8
9. yǒu har, det er – Bruk= 87.8
10. han, ham, hans – Bruk = 86.9

的 (de – en grammatisk partikkel)

Vi presenterer her det mest brukte tegnet i «det kinesiske alfabetet», 的. Merkelig nok har dette ordet ikke en spesifikk mening eller oversettelse. “的” er en av tre «de-partikler» på kinesisk og brukes til å indikere eiendom. La oss gi deg noen eksempler:

我的手机

wǒ de shǒujī

Min mobiltelefon

我们的老师

wǒmen de lǎoshī

Vår lærer

你的猫

nǐ de māo

Din katt

“的” erstatter også s-et på norsk, «min fars bil» ville for eksempel bli oversatt til:

我爸爸的车

Wǒ bàba de chē

min fars bil

一 (yī – én/ett eller lite/litt)

Det kinesiske tegnet for tallet 1 er den enkleste av dem alle, skrevet med en enkel strek. Tallene 2 og 3 følger også en lignende logikk (二, 三), noe som gjør disse tre tegn ganske lett å huske.

Tegnet 一 har et stort antall betydninger, som gjør det det nest mest populære kinesiske tegnet. Blant disse betydninger har vi første, beste, en gang, bare og så videre. Her er noen eksempler på hvordan man bruker det:

一瓶牛奶

Yī píng niúnǎi

En flaske melk

第一名

Dì yī míng

Første plass

我们看起来一样

Wǒmen kàn qǐlái yīyàng

Vi ser like ut.

Som du kan se finnes det flere potensielle bruk 一, og derfor er det det nest mest brukte på kinesisk.

是 (shì – to be)

是 brukes generelt til å knytte substantiv sammen og er et tegn du vil se og høre hver eneste dag. Pinyin for shì dukker opp ofte, så vær oppmerksom når du lytter til en samtale.

是 knytter substantiv sammen – en nyttig ting å huske når man lærer kinesisk

For eksempel er pinyin for tallet 10 shí, med en stigende aksentuering. Pass på å ikke forveksle disse. Det finnes en berømt kinesisk tungekrøller som kun inneholder pinyinen shí, noe som vi skal dekke i bloggen senere. 

我是学生。

Wǒ shì xuésheng

Jeg er en student.

你是老板吗?

Nǐ shì lǎobǎn ma?

Er du sjefen?

你是英国人吗

Nǐ shì yīngguó rén ma?

Er du engelsk?

En vanlig feil som oppstår ofte når man lærer kinesisk er å bruke 是 for å knytte subjektet til et adjektiv. Dette er feil. Som du kan se i bildet ovenfor til høyre, godkjenner Batman ikke dette bruket.

For eksempel, for å si «Jeg er norsk», må du bruke 是 for å knytte ordet jeg til ordet norsk.

For å si «Jeg er glad», utelater du 是 og bruker 我很开心 i stedet. 我是开心 er feil.

不 (bù – ikke)

Det er et nektingsord og betyr enten ikke eller at noen/noe ikke er. Det finnes vanligvis sammen med det ovenstående tegn 是. Hvor 是 alene betyr at noe ER og 不是 betyr at noen/noe IKKE ER. Her er noen eksempler:

我是学生。

Wǒ shì xuésheng

Jeg er en student.

我不是学生。

Wǒ bù shì xuésheng

Jeg er ikke en student.

我是澳大利亚人

Wǒ shì àodàlìyǎ rén

Jeg er australier.

我不是澳大利亚人

Wǒ bù shì àodàlìyǎ rén

Jeg er ikke australier.

(le – en verbpartikkel)

了 er et tegn som gir mange utlendinger hodepine når de forsøker å finne ut hvor og hvordan de skal bruke det. Det finnes ingen tilsvarende ord ellet begrep på norsk, men du bør ikke være redd for det.

I et nøtteskall, 了 brukes til å understreke gjennomføringen av en aktivitet eller endring i en situasjon. Ettersom dette er noe som ofte dukker opp i samtaler, er det forståelig at 了er et av de mest brukte tegnene på mandarin.

Det er mange andre grammatiske regler i forhold til 了, men vi tar det en annen dag.

现在太晚了 。

Xiànzài tài wǎn le.

Nå er det sent.

他太帅了 。

Tā tài shuài le.

Han er veldig kjekk.

他买了一个新手机。

Tā mǎi le yī gè xīn shǒujī.

Han kjøpte en ny mobiltelefon.

我们看过了。

Wǒmen kàn guo le.

Vi har (allerede) sett det.

人 (rén – person)

Et godt og enkelt tegn å huske! Det vil komme til nytte, da det er et av de mest brukte tegnene på kinesisk! 

人 refererer til en person eller til folk og minner om en strekfigur som går, noe som kan illustreres ytterligere med Chineasy sitt enkelt, men effektiv flashkort nedenfor.

三个人

Sān gè rén

Tre personer

别人

Bié rén

Andre folk

工人

Gōng rén

Arbeider

Som du ser, får 人 liv med Chineasy sin illustrasjon av tegnet.

我 (wǒ – jeg, meg eller min)

我 - står for jeg, meg eller min på kinesisk

Et tegn som kan forventes å være høyere oppe på listen, hvis man tar betydningen i betrakrning. 我 refererer til jeg, meg eller min, men faktisk er tegnet brukt til å lage flertallsformen. For eksempel oversettes «we» til 我们 (Wǒmen), hvor «men» refererer til flertallet.

我很好

Wǒ hěn hǎo

Jeg er god.

我们是意大利人

Wǒmen shì yìdàlì rén

Vi er italienere.

我34岁

Wǒ 34 suì

Jeg er 34 år gammel.

我喜欢吃比萨

Wǒ xǐhuān chī bǐsà

Jeg liker å spise pizza.

在 (zài – ligger ved, ved)

在 et verb som brukes til å bekrefte beliggenheten eller tilstedeværelsen av noe. Det kan oversettes til «å være i» eller «å være ved». Det finnes ikke et ord som betyr akkurat dette på norsk.

Sånn som vi har sett i eksempelet ovenfor, er det en allminnelig feil når man lærer kinesisk å inkludere 是 når man bruker 在. Dette er feil. For eksempel, å si 我是在上海 er ikke grammatisk riktig. Se i stedet eksemplene nedenfor:

我在上海。

Wǒ zài Shànghǎi.

Jeg er i Shanghai.

他们在英国。

Tāmen zài Yīngguó.

De er i England.

谁在楼上?

Shéi zài lóushàng?

Hvem er ovenpå?

你住在哪里?

nǐ zhù zài nǎ lǐ

Hvor bor du?

有 (yǒu – har, det er)

有 er et tegn som forekommer veldig ofte på kinesisk og brukes på mange måter. Den mest grunnleggende blant disse er «å ha» og indikerer derfor eiendom. For å gjøre 有 til en negasjon tilføyer du rett of slett 没 (méi) foran det.  没有  kan da oversettes til «ikke har». Begge eksemplene, å ha og å ikke ha, vises nedenfor:

今天你有课吗?

Jīntiān nǐ yǒu kè ma?

Har du undervisning i dag?

我们有三个女儿 。

Wǒmen yǒu sān gè nǚ’ér.

Vi har tre døtre.

我没有钱。

wǒ méi yǒu qián

Jeg har ikke penger.

日本有很多中国人。

Rìběn yǒu hěn duō Zhōngguó rén.

Det er mange kinesere i Japan.

他 (tā – han, ham og hans)

La oss ta en titt på tā for å forstå hvorfor det ikke er så vanskelig å lære kinesisk.

Mens vi har forskjellige ord for han og hun, ham og henne på norsk, bruker man det samme ordet på pinyin (selv om det finnes forskjellige mannlige og kvinnelige Hanzi).

Lær kinesisk - 他 tā
Lær kinesisk – 他 tā

Det er derfor at mange kinesere som lærer norsk blander han og hun når de snakker språket vårt. 

他 er hanzi for den mannlige versjonen (han, ham, hans), mens 她 tilsvarer den kvinnelige versjonen.

Heldigvis er det ingen forskjell mellom disse når man snakker kinesisk, du må bare være oppmerksom på forskjellen når du skriver eller leser. Her er noen eksempler på hvordan tā kan brukes i en setning på kinesisk. Det finnes også en tredje versjon, 它, som refererer til «det».

他们

tāmen

De

他几岁了

tā jĭ suì le

Hvor gammel er han?

他的书

Tā de shū

Hans bok

他上周去了上海

Tā shàng zhōu qùle shànghǎi

Han reiste til Shanghai siste uke.

Kapittel 9 – Hva sier ekspertene?

Så vi har dekket en lang rekke aspekter basert på det kinesiske alfabetet og de kinesiske tegn, men har vi bevis på noe av dette?

Heldigvis for deg har vi snakket med to fremmedspråklige som snakker kinesisk flytende. De har begge delt deres tanker og tips om hvordan det er å lære kinesisk fra begynnelsen, og hvordan man overvinner de uunngåelige hindringer.

Simon fra Omniglot

Først er det Simon Ager, som er grunnleggeren av nettstedet omniglot.com.

Simon har en bachelorgrad i Moderne kinesisk- og japanskstudier fra University of Leeds, har studert japansk på Kansai University of Foreign Languages i Osaka, og moderne og klassisk kinesisk litteratur på National Taiwan Normal University i Taipei.

Han driver for tiden omniglot.com, en online encyklopedi om skriftsystemer og språk.

Han snakker kinesisk flytende og japansk ganske godt, og har grunnleggende kantonesisk og taiwansk kunnskaper. Han snakker også noen få andre språk.

“Jeg studerte kinesisk og japansk på universiteter i England, Taiwan og i Japan og har noe erfaring med å lære kinesiske tegn. Jeg lærte både forenklede og tradisjonelle tegn, såvel som japanske kanji. Det krevde mye tid og store anstrengelser, men det var interessant og givende, og hjalp meg med å finne jobb i Taiwan og i England. Jeg oppdaget at hvis man lærer den korrekte rekkefølgen av å tegne strekene og skriver tegn for hånd mange ganger, blir det mye lettere å huske dem. Jeg brukte også flashkort, og knyttet tegnenes form og det de representerer til deres lyd ved å danne bilder i hodet. Jo flere tegn jeg lærte, desto lettere ble det, da jeg kunne se forbindelsen mellom dem og gjenkjenne mønstre.”

Du kan følge Simons Omniglot blog, YouTube-konto, Instagram-side, og mange flere av hans sosiale mediekanaler. Det er verdt å gjøre det.

Lindsay fra Lindsay does Languages

Den neste er språkspesialisten Lindsay Williams som driver nettstedet lindsaydoeslanguages.com.

Interessant nok kan vi lese på nettstedet hennes at hun tenkte ikke på å studere språk før hun snublet over GCSE spansk for å oversette Shakiras sanger!

Det finnes en smart måte å lære et nytt språk!

Lindsay does Languages begynte som en hobby og har vokst til en forretning, hvor hun nå underviser online. Hun underviser også skolegrupper og grupper fra bedrifter.

Gå Lindsay!

Lindsay var snilt nok å ta litt tid og kontakte oss med dette rådet til våre lesere …

“Da jeg studerte kinesisk i fortiden, fant jeg at tegnene alltid var et interessant del av språket, noe som du ikke får ved å lære et språk som bruker en skrifttype du kjenner. Det virker ganske skremmende i starten, men når du endrer din tenkemåte og finner en metode til å lære og huske tegnene som fungerer for deg, blir det nok en av de beste aspektene av å lære kinesisk!”

Olly fra I Will Teach You A Language

Sist, men ikke minst, la oss gjøre deg kjent med I Will Teach You A Language. Dette nettstedet er en flott online ressurs for å lære språk, drevet av Olly Richards.

 Vi er så glade for at Olly kontaktet oss for å gi dere, våre kjære lesere, enda mer nyttig informasjon om å lære kinesisk.

“Det er en stor oppgave å lære å lese kinesisk, og det kan være fristende å utsette det til senere. Faktisk begikk jeg den feilen på japansk og kinesisk ved å velge å fokusere på å snakke i stedet. Aldri igjen. Hvis du virkelig ønsker å bli flydende en gang, er du nødt til å kunne lese språket. Evnen til å lese åpner en uendelig rekke av muligheter, og de mulighetene blir din beste lærer!”

Hvis du ønsker å høre mer fra Olly (det anbefaler vi!), ta en titt på hans YouTube-kanal og Instagram-side. Du kan finne mange nyttige ressurser der hver uke!

Kapittel 10 – Les videre

Sulten etter mer kunnskap? Det er helt forståelig! Kinesisk er et fascinerende emne som kjenner ingen grenser. Heldigvis er vår blogg det perfekte stedet hvor du kan finne mer informasjon om et bredt spekter av emner om Kina og det kinesiske språket. Her er noen lenker som kan vekke din interesse:

 • Hva med kinesiske tall? – I denne detaljerte guiden dekker vi forskjellige nyttige temaer, blant annet hvordan du kan si din alder og ditt telefonnummer på kinesisk.
 • Hvis du ønsker å forstå kinesiske navn, er dette et innlegg for deg. Vi forklarer også hvordan du kan velge ditt eget kinesisk navn hvis du tenker å flytte til Kina.

Vil du høre mer fra LTL?

Om du ønsker å høre mer fra LTL, kan du melde deg på vår kontaktliste. Vi sender ut mye nyttig informasjon om hvordan du kan lære mer kinesisk og hva som foregår her hos LTLs skoler! Meld deg på under og bli en del av vårt stadig voksende nettsamfunn!

.

Legg att eit svar

You will get a reply from us
Your email address will not be published. Name and Email are required.

Denne nettsiden bruker informasjonskapsler for å sikre at du får den beste opplevelsen på nettstedet vårt.

Lær mere